ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}{{Infobox high court|court_name=ศาลยุติธรรม|positions=<!-- number of positions/seats on court -->|termend3=<!-- year term for current deputy chief as chief ends, if applicable -->|termstart2=<!-- year current deputy chief became chief -->|chiefjudgename2=<!-- current deputy chief's name -->|chiefjudgetitle2=<!-- title of the second top judge if applicable-->|termend2=<!-- year term of current chief ends if applicable -->|termend=<!-- year term for current chief as chief ends, if applicable -->|termstart=1 ตุลาคม พ.ศ. 2564<ref>[https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2146596 มติ “ปิยกุล บุญเพิ่ม” ประธานฎีกาหญิงคนที่ 2 แทน “เมทินี ชโลธร”]</ref> <!-- year current chief became chief -->|chiefjudgename=นางสาว[[ปิยกุล บุญเพิ่ม]]|chiefjudgetitle=ประธานศาลฎีกา<!-- title of the top judge such as chief justice/senior judge -->|website=[https://www.coj.go.th/ www.coj.go.th]<!-- official website -->|budget=|terms=<!-- length of court term for judges -->|native_name=<!-- native name of the court, if different -->|appeals=<!-- appeals from this court go where -->|authority=|type=<!-- partisan election/non-partisan election/legislative selection/executive selection/co-option/etc -->|coordinates={{coord|13.816320849745578|100.575010423255|display=inline,title}}|location=อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900|country=[[ประเทศไทย]]|established=21 เมษายน พ.ศ. 2425<ref>[https://www.coj.go.th/th/content/page/index/id/3 ประวัติศาลยุติธรรม]</ref>|motto=''ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม''|caption=|imagesize=180px|image=|termend4=<!-- year term of current deputy chief ends if applicable -->}}'''ศาลยุติธรรม''' เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดี ที่[[รัฐธรรมนูญ]]หรือ[[กฎหมาย]]บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
 
== โครงสร้างศาลยุติธรรม ==
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น โดยศาลยุติธรรมมีจำนวน 274 ศาล และ 9 สาขา<ref>{{Cite web|title=โครงสร้างศาลยุติธรรม|url=https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/54/cid/57/iid/126661|website=oppb.coj.go.th|language=th}}</ref>
 
* '''ศาลชั้นต้น''' มีจำนวน 262 ศาล (9 สาขา) แบ่งเป็น 3 หมวดหลัก คือ
** [[ศาลชั้นต้น]]'''ไม่สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค ได้แก่1 - 9''' อาทิ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี [[ศาลจังหวัด]] [[ศาลแขวง]] และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น เช่น [[ศาลเยาวชนและครอบครัว]] [[ศาลแรงงาน]] [[ศาลภาษีอากร]] [[ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ]] [[ศาลล้มละลาย]]
** '''ศาลแพ่ง''' เป็น[[ศาลยุติธรรม]]ชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา[[คดีแพ่ง]]ทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพ่งมีเขตตลอดท้องที่[[กรุงเทพมหานคร]] นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามที่[[พระราชบัญญัติ]]จัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจ
*** '''ศาลอาญาศาลแพ่ง''' เป็นศาลชั้นต้น[[ศาลยุติธรรม]]ชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา[[คดีอาญาแพ่ง]]ทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพ่งมีเขตตลอดท้องที่[[กรุงเทพมหานคร]] นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของ[[ศาลอาญาศาลแพ่งกรุงเทพใต้]] [[ศาลอาญาศาลแพ่งธนบุรี]] และ[[ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามที่[[พระราชบัญญัติ]]จัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ แต่บรรดาคดีในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ของศาลแพ่ง ทั้งนี้อยู่ในศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโอนคดีใดคดีหนึ่งไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีนั้นจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมีเขตอำนาจ
*** '''ศาลอาญา''' เป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษา[[คดีอาญา]]ทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของ[[ศาลอาญากรุงเทพใต้]] [[ศาลอาญาธนบุรี]] และ[[ศาลจังหวัดมีนบุรี]] แต่บรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีนั้นจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ที่ทำการศาลอาญา อยู่ที่[[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงจอมพล [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
** '''สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค 1 - 9'''
*** ศาลจังหวัด จำนวน 111 ศาล
*** ศาลแขวง จำนวน 39 ศาล
*** ศาลชำนัญพิเศษที่อยู่ในสังกัด ได้แก่ ศาลเยาวาชนและครอบครัวจังหวัด จำนวน 76 ศาล
*** ศาลสาขา จำนวน 9 ได้แก่
**** ศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง
**** ศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
**** ศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว
**** ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
**** ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
**** ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
**** ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี
**** ศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยา
**** ศาลแรงงานภาค 2 สาขาระยอง
 
* [['''ศาลอุทธรณ์]]''' ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มีจำนวน 11 ศาล ประกอบไปด้วย
ที่ทำการศาลอาญา อยู่ที่[[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงจอมพล [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
*#ศาลอุทธรณ์
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 1
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 2
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 3
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 4
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 5
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 6
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 7
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 8
*#ศาลอุทธรณ์ภาค 9
*#ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 
* [['''ศาลฎีกา]]''' ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุด ที่มีอยู่เพียงศาลเดียว
* [[ศาลอุทธรณ์]] ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
** [[ศาลฎีกา]] ในประเทศไทยที่มีอยู่เพียงศาลเดียว
 
* [[ศาลฎีกา]] ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุด ที่มีอยู่เพียงศาลเดียว
 
==สำนักงานศาลยุติธรรม==
1,987

การแก้ไข