ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

ย้อนการแก้ไขที่ 9881826 สร้างโดย 2001:44C8:4847:7766:648F:F726:6B63:F01 (พูดคุย)
(~/CCR/1.c:1:4: error: unknown type name 'U' <U+FEFF>U+FEFF>Welcome to Termux! ^ fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=] 2 errors generated.)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9881826 สร้างโดย 2001:44C8:4847:7766:648F:F726:6B63:F01 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
{{โครงส่วน}}
 
== ~/CCR/1.c:1:4: error:ดูเพิ่ม ==
 
==       unknown type name 'U' ==
 
== <U+FEFF>U+FEFF>Welcome to Termux! ==
 
==         ^ ==
 
== fatal error: too many errors emitted, stopping now ==
 
==       [-ferror-limit=] ==
 
== 2 errors generated. ==
 
 
158,619

การแก้ไข