ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

เพิ่มขึ้น 257 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว[[โมโน 29]])
* ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* วรรณพร จารุพัฒน์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรษมน วัฒโรดม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
ผู้ใช้นิรนาม