ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ป.ช.|2499}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/006/35.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐</ref>
{{ม.ว.ม.|2496}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/078/5387.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง หน้า ๕๓๙๑, ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๖</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|2497}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/030/1224.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๑๒๒๕, ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ว.ป.ร.3|2485}}<ref>http://www.vajiravudh.ac.th/VC_Annals/vc_annal123.htm</ref>
 
20,197

การแก้ไข