ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรียกข้าว่าสึชิมะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Graphic novel list
| VolumeNumber = 1
| OriginalRelDate = 24 เมษายน พ.ศ. 2561<ref>{{cite web|url=https://www.shogakukan.co.jp/books/09388617|title=俺、つしま|date=24 April 2018|publisher=[[Shogakukan]]|accessdate=April 24, 2021|language=Japaneseja}}</ref>
| OriginalISBN = 978-4-09-388617-8
| ChapterList =
{{Graphic novel list
| VolumeNumber = 2
| OriginalRelDate = 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref>{{cite web|url=https://www.shogakukan.co.jp/books/09388668|title=俺、つしま 2|date=27 May 2019|publisher=[[Shogakukan]]|accessdate=April 24, 2021|language=Japaneseja}}</ref>
| OriginalISBN = 978-4-09-388668-0
| ChapterList =
{{Graphic novel list
| VolumeNumber = 3
| OriginalRelDate = 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563<ref>{{cite web|url=https://www.shogakukan.co.jp/books/09388791|title=俺、つしま 3|date=22 October 2020|publisher=[[Shogakukan]]|accessdate=April 24, 2021|language=Japaneseja}}</ref>
| OriginalISBN = 978-4-09-388791-5
| ChapterList =