ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
 
===ปัจจุบัน===
* รายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมกับ [[รัชชพล เหล่าวานิช]], สุชาทิพ จิรายุนนท์,พิชชาพัทธ อาจพงษา,ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์,โศภณ นวรัตนาพงษ์,รัชชพล เหล่าวานิช,[[ธนิศ แก้วนาค]] ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
 
===อดีต===
ผู้ใช้นิรนาม