ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์ิืเดิม พระเทพญาณกวี) เจ้าคณะ...)
 
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์ิืเดิม พระเทพญาณกวี) เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตวรมหาวิหาร บางเขน มีฉายาว่า''บุญเรือน ปุญญโชโต'' เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศเช่นออสเตรเลีย อเมริกา อินโดนีเซีย เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระเทพญาณกวียังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น ได้รับเลื่อนสมณศักดิืเป็นพระธรรมเจติยาจารย์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯนิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันท่านมีอายุ73ปี
1,219

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์