ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|align="center"| 18 || {{flagicon|TJK}}  '''[[ประเทศทาจิกิสถาน|ทาจิกิสถาน]]''' || Tajikistan || สาธารณรัฐทาจิกิสถาน || Republic of Tajikistan || [[ดูชานเบ]] || Dushanbe
|-valign="top"
|align="center"| 19 ||{{flagicon|THA}}  '''[[ประเทศ ไทย|ไทย]]'''|| Thailand || ราชอาณาจักรไทย || Kingdom of Thailand || [[กรุงเทพมหานคร]] || Bangkok
|-valign="top"
|align="center"| 20 || {{flagicon|NEP}}  '''[[ประเทศเนปาล|เนปาล]]''' || Nepal || สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล || Federal Democratic Republic of Nepal || [[กาฐมาณฑุ]] || Kathmandu
ผู้ใช้นิรนาม