ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| ภาพ = [[ไฟล์:150ex.jpg]]
| ชื่อย่อ = ม.ท. (MT)
| ก่อตั้ง = [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2512]]
| ประเภท = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] ประเภทสหวิทยา
| สังกัด = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า =
| เพลง = มาร์ชมัธยมด่านขุนทด
| ที่ตั้ง = ถ.เลิศประคอง-หนองสรวง ต.ด่านขุนทด[[อ.ด่านขุนทด]] [[จังหวัดนครราชสีมา|จ.นคราชสีมา]] 30210
| name = โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
| native_name = Mattayomdankhunthod School
| founded = 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 <br> ({{อายุ|2512|7|22}} ปี)
| head_name = ผู้อำนวยการ
| head = นายวิเชียร ทองคลี่
3,013

การแก้ไข