ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกรปฟรูต"

(better pic)
 
== การใช้ประโยชน์อื่น ==
จากการศึกษาทาง[[เภสัชพลศาสตร์]] พบว่าเมื่อใช้เกรปฟรูตควบคู่ไปกับการใช้ยารักษามะเร็ง สามารถช่วยลดตัวยาบางชนิดได้ จึงช่วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ช่วยในการย่อย ปรับสมดุลความเป็นกรดในร่างกาย และเปลือกผิวเกรปฟรุตจะมีกลิ่นเฉพาะช่วยส่งผลดีในทางจิตวิทยา ที่จะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนส์เพื่อลดความเครียดในสมอง <ref>{{cite web |url=http://www.medscape.com/viewarticle/560026 |author=Allison Gandey |title=Cut Cancer Drug Costs By Exploring Food Interactions |work=Medscape Medical News |date=18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550}}</ref><ref>{{cite web |url=http://abcnews.go.com/blogs/health/2012/08/07/grapefruit-juice-could-help-cancer-patients-save-money/ |author=Sydney Lupkin |title=Grapefruit Juice Could Help Cancer Patients Save Money |work=ABCNews.com |date=7 สิงหาคม พ.ศ. 2555}}</ref> <ref>[http://www.kaset.today/ผลไม้/เกรปฟรุต/ เกรปฟรุต ส้มสวรรค์ ไม้มงคลมากด้วยคุณประโยชน์] สืบค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม