ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เริ่มอ้างอิง"

update
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(update)
 
<includeonly><divtemplatestyles classsrc="refbeginRefbegin/styles.css" /><!--
--><div class="refbegin <!--
-->{{#if: {{{indent|}}}
-->{{#if: {{{indent|}}} | refbegin-hanging-indents }} <!--
-->{{#if: {{{normalfont|}}} | refbegin-100 }} <!--
-->{{#if: {{{indent1|}}}
| refbegin-100 }} <!--
- | refbegin->columns {{#ififerror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| columns {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }}
-->{{#if: {{{1|}}}
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| {{column-width|: {{#if:1|{{{1}}|30em}}}}}
| {{column-count|: {{#if:1|{{{1}}}}}}}; }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| {{column-width|: {{{colwidth}}|30em}}} }} }}"><!--
-->{{#if: {{{normalfont|}}}
| [[Category:Pages using refbegin with normalfont parameter]]}}</includeonly><noinclude>
10,267

การแก้ไข