ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ยุทธนาสาระขันธ์/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
!รักษาอยู่(คน)
!ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม(คน)
|-
|1 พฤศจิกายน 2564
|1,920,189
|8,165
|55
|99,227
|30,911,219
|-
|31 ตุลาคม 2564
|1,912,024
|8,859
|47
|100,691
|30,743,399
|-
|30 ตุลาคม 2564
|1,903,165
|9,224
|88
|100,132
|30,409,329
|-
|29 ตุลาคม 2564
|1,893,941
|8,968
|64
|99,301
|29,881,984
|-
|28 ตุลาคม 2564
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct,28 Oct,29 Oct,30 Oct,31 Oct,1 Nov
 
|yAxisTitle=New cases
|legend=Legend
|y1=26,58,84,96,194,250,334,405,559,789,967,985,965,1335,1543,1582, 1547, 1767,1390,1443,1458,1470,2070,2839,2438,2048,2179 ,2012,1871,1583,1891,1941,2041,1763,2112,1911 ,2044,2419,2101,1630,1919,1983, 4887,2256,3095, 2302,9635,2473,3394,2636,3481,3052 ,3382 ,2713, 3226, 2455, 3323,3759,4803,4528,5485,2230,3440,3886,2631,2817,2671,2419,2662,2680 ,2310 , 2290 , 3277,2804,3355,3000,2331,3129,3058 ,3667,3682,3175,4059,3174,4108,3644,4161,3995,5406,4662,4786,5533,6087,6230,5916,6166 ,5420,6519,7058,9276,9326,9539,8656,8685,9317,9186,9692,10082,11397,11784,11305,13002,13655,14575,14260,15335,15376,14150,16533,17669,17345,18912,18027,17970,18901,20200,20920,21379,21838,19983,19603,19843,21038,22782,23418,22086,21882,21157,20128,20515,20902,19851,20571,19014,17491,17165,18417,18501,18702,17984,16536,15972,14666,14802,14956,14653,15942,15452,13988,13821,14176,16031,14403,15191,14029,12583,11786,13798,13897,14555,14109,13576,12709,10919,11252,13256,12697,11975,12353,10288,9489,10414,11646,11754 ,11375,10828 ,9930,9869,9866,11200,11140,10630,10817,10035,9445,10064,11276,10486 ,10648,10863 ,10111,9122,8918,9727,9810,9742,9351,8657,7706,8452,9658,8968,9224,8859,8165
 
|y1Title=New cases per day
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb, 4 Feb, 5 Feb, 6 Feb, 7 Feb, 8 Feb,9 Feb,10 Feb,11 Feb,12 Feb,13 Feb,14 Feb,15 Feb,16 Feb,17 Feb,18 Feb,19 Feb,20 Feb,21 Feb,22 Feb,23 Feb,24 Feb,25 Feb,26 Feb,27 Feb,28 Feb,1 Mar,2 Mar,3 Mar,4 Mar,5 Mar,6 Mar,7 Mar,8 Mar,9 Mar,10 Mar,11 Mar,12 Mar,13 Mar,14 Mar,15 Mar,16 Mar,17 Mar,18 Mar,19 Mar,20 Mar,21 Mar,22 Mar,23 Mar,24 Mar,25 Mar,26 Mar,27 Mar,28 Mar,29 Mar,30 Mar,31 Mar,1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct,28 Oct,29 Oct,30 Oct,31 Oct,1 Nov
 
 
|legend=Legend
|y1= 7027, 7158, 7169, 7181,7234,6781,6350,6068,5301,4909,4225,3989,3145,2380,1749,1141,1182,1083,1088,1111,1047,1060,1070,1067,947,774,776,740,624,569,541,515,515,534,541,579,565,509,513,538,585,687,684,768,975,1028,1054,1111,1115,1122,1419,1381,1405,1453 ,1428 ,1401 ,1366 ,1348,1343,1247,1247,1268,1258,1386,1526,1741,2114,2645,3400,4314,5265,6190,7491,8973,10461, 11916,13568,14851,16119,17162,18148,19873,22327,24207,25767,25973 ,27119,27988,28696,28745,29481,29765,30011,30222,29680,29320,29473,29371,29378, 32661 ,34890,33186,34913, 35055,43256 ,42988 ,41903,42246,42827 ,42955 ,44189,45307, 45413,45256,46469,46150,46480,48051,50416,49218,49777,49998,50105,49490,49714,49101,49252,47644 ,46876 ,43428 ,41403,40046,39854,38061,35405,33853,32795,31482,32743,33859,35836,37018,39517,41366,41907,43607 ,45648 ,47481,49799,52052,54440,57470,59938,63520,65297,67614,69619,74895,80289,85689,90578,95410,99511 ,103056,106951 ,110565,116135,122097,126765,131411,137058,143744,150248,158550,167057,171921,178270,185976,192526,200510,205002,208875,209039,211076,213910,212926,213444,214786,214421,211223,210042,209028,212179,210376 ,210943,210934,210032,207553,205946,205079,202230,200339,195454,192334,189268,186934,185200,182357,177702,176137,171368,166922,163680,159800,155134,152105,148622,145465,142644,143038,141642,137859,135966,132113,129025,128546,128728,129421,130128,131095,132573,131655,129071,128367,127392,124540,122463,120156,116711 ,115423,116075,115233 ,113394,112251 ,109748,108373,108022,109022,110113,110128,110880,110265,108174,107168,107925,107606 ,107378,107790 ,107226,105546,103507,103086,102317,101803,101000,100042,98150,98096,99144,99301,100132,100691,99227
 
|y1Title=Accumulated cases
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct,28 Oct,29 Oct,30 Oct,31 Oct,1 Nov
 
 
|legend=Legend
|y1=21,21,31,27,15,18,27,19,17,22,31,34,32,30,17,24,25,35,29,25,32,24 ,17 ,30, 26,41,47,34,34,24,19,38,38,39,31 ,36,23,33,28,35 ,43,27,29,18,17,19,40,30,22,32,20,29,35,51,31,44,51,42,22,36,53,57,61,41,44,50,57,54,75,72,91,86,80,56,87,98,67,141,101,81,80,108,87,114,119,129,87,118,133,165,117,178,133,178,147,188,160,191,212,138,149,235,207,147,184,217,209,182,239,312,301,240,261,233,242,226,297,229,273,292,264,256,190,252,262,271,257,224,187,241,228,220,189,253,180,132,136,144,188,171,122,117,106,143,141,131,132,127,125,101,129 ,122,107,123, 87,77 ,97,92,102,113,116,73,84,60,84,82,112,94,82,68 ,63,71,79,73,66,74,56,44,66,57,84,64,88,47,55
|y1Title=Accumulated cases
|yGrid= |xGrid=
=== แยกรายจังหวัด ===
==== '''ระลอกที่ 3'''====
15 อันดับผู้ติดเชื้อในการระบาดในระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 131 ตุลาคมพฤศจิกายน 2564 มีดังนี้
#กรุงเทพฯ 388400,909 ราย
#สมุทรปราการ 118122,594 ราย
#ชลบุรี 97101,662 ราย
#สมุทรสาคร 9192,515 ราย
#''เรือนจำ'' 7274,895 ราย
#นนทบุรี 5557,658 ราย
#สงขลา 3947,315 ราย
#ระยอง 3841,254354 ราย
#ปทุมธานียะลา 3741,948285 ราย
#ยะลาปทุมธานี 3538,285948 ราย
#ราชบุรีปัตตานี 3437,145952 ราย
#นครปฐมราชบุรี 3236,736145 ราย
#นราธิวาส 3236,085 ราย
#ฉะเชิงเทรานครปฐม 3133,899736 ราย
#ปัตตานีฉะเชิงเทรา 3032,952899 ราย
 
จากทั้งประเทศมีการติดเชื้อไปแล้วครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว โดยมี '''0''' จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 7 วัน
 
==== วาระแห่งชาติ ====
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งเป้าภายใน 120 วันจะดำเนินการเปิดประเทศ โดยจะตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นจำนวน 50 ล้านคน<ref>[https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943877 นายกฯออกแถลงการณ์ ตั้งเป้า 'ไทย' ต้องเปิดประเทศภายใน 120 วัน]</ref> ซึ่งในวันดังกล่าวสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกได้เพียง 36,239,806 คนเท่านั้น<ref>[https://www.banmuang.co.th/news/politic/254366 ศบค.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด 13 ต.ค.]</ref> ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายกฯได้แจ้งกำหนดการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย 46 ประเทศสามารถเข้าประเทศไทยได้ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าโดยทางอากาศ<ref>[https://www.sanook.com/news/8461918/ นายกฯ ประกาศ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้]</ref> โดยรายชื่อประเทศทั้ง 46 ประเทศมีดังนี้
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการเปิดประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย 46 ประเทศสามารถเข้าประเทศไทยได้ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเป็นเดินทางเข้าโดยทางอากาศ<ref>[https://www.sanook.com/news/8461918/ นายกฯ ประกาศ 46 ประเทศ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้]</ref> โดยรายชื่อประเทศทั้ง 46 ประเทศมีดังนี้
1. ออสเตรเลีย
2. ออสเตรีย
44. สหราชอาณาจักร
45. สหรัฐอเมริกา
46. ฮ่องกง ต่อมาได้มีการประกาศเพิ่มเป็น 63 ประเทศ<ref>[https://www.bangkokbiznews.com/news/969069 "เปิดประเทศ" อัพเดทล่าสุด เพิ่มเป็น "63 ประเทศ" เข้าไทยได้ ไม่ต้องกักตัว]</ref>
46. ฮ่องกง
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|4
|{{flag|THA}}
|4142,075388,152465
|58.8
|57
|Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm และ Pfizer
|-
20,346

การแก้ไข