ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคไซดีเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อ้างอิงการเสนอส่วน1 = Gradstein et al.
<!--Etymology-->
| ชื่อความเป็นทางการของชื่อ = ทางการ
<!--Usage Information-->
| เทห์วัตถุ = โลก
| การใช้ = ทั่วโลก ([[คณะกรรมมาธิการการลำดับชั้นหินสากล|ICS]])
| การใช้ช่วงเวลาที่ใช้ = ธรณีกาลของ ICS
<!--Definition-->
| หน่วยลำดับเวลา = ยุค