ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ชั้นสูงสุด '''มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก''' (สายสะพาย 4)
 
== การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ==
[[ไฟล์:Ordine dell'elefante bianco conferito da re rama VI a galileo chini, 4 agosto 1913 (archivio chini).jpg|thumb|250px|ตัวอย่างของประกาศนียบัตรสำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกในอดีต ในที่นี้ เป็นประกาศนียบัตรของศาสตรจารย์[[กาลิเลโอ คินี]] จิตรกรชาวอิตาลีผู้วาดภาพจิตรกรรมประดับโดมเพดานของ[[พระที่นั่งอนันตสมาคม]] ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 3 นิภาภรณ์ จาก[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2456]]
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีทั้งหมด 32 บัญชี
18,300

การแก้ไข