ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชานิติศาสตร์</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Law</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=LWนิติฯ MFUมฟล. / LAW MFU|วันที่ก่อตั้ง=23 มกราคม พ.ศ. 2546<br>({{อายุปีและวัน|2003|01|23}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์|เพลงประจำคณะ=เลือดสีขาวเราชาวนิติศาสตร์|สีประจำคณะ={{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]]|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[https://law.mfu.ac.th/law-home.html สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|คำขวัญ="สถาบันกฎหมายชั้นนำ ก้าวล้ำสู่สากล สร้างความรู้ สร้างคน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"}}'''สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:วารสาร=• School of Law, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 6 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] เป็นสถาบันการศึกษาด้านวารสารนิติศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
<ref>https://law.mfu.ac.th/law-mfulawsjournal/law-onlinejournal.html</ref>}}'''สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Law, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 6 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] เป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== ประวัติ ==
! width="50%" style="background: #FFFFFF" |ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign="top" |1. ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชลอ ศรีสมวงษ์ว่องวัฒนาภิกุล
| valign="top" |พ.ศ. 2546 - ปัจจุบันพ.ศ. 2550
|-
|2. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
|พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
|-
|3. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
|พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
|-
| valign="top" |4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์
| valign="top" |พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
|}
 
213

การแก้ไข