ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2505}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/046/1249.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๔๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๔๙, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
18,483

การแก้ไข