ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "CPO-STV"

เพิ่มขึ้น 11,934 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ระบบการลงคะแนน}} '''การเปรียบเทียบผลลัพธ์คู่ด้วยการถ่ายโอนคะแนนเสียง''' ({{lang-en|Comparison of Pairs of Outcomes by the Single Transferable Vote}}, ย่อ: '''CPO-STV''') คือ ระบบการลงคะแนนแบบจัดลำดับซึ่...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เพิ่มรายการยาว
 
==ตัวอย่าง==
ในการแสดงให้เห็นซึ่งความแตกต่างระหว่างระบบ CPO-STV กับ[[การเลือกตั้งแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง|ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียง]]แบบเดิมนั้น ในตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้แสดงถึงการเลือกตั้งใน[[การเลือกตั้งแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง|ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียง]] และตามด้วยระบบ CPO-STV ซึ่งในทั้งสองระบบนี้ใช้[[โควตาฮาเกินบัค-บิชช็อฟ]] ซึ่งในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นได้ขนาดโควตาที่ 25
 
===สถานการณ์===
สมมติให้มีการเลือกตั้งหนึ่งซึ่งจะต้องเลือกผู้แทนจำนวนสามคน โดยมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้นห้าคน ได้แก่ แอนเดรีย คาร์เตอร์ แบรด สกอตต์ และดีไลลา โดยมีผู้ลงคะแนนจำนวน 100 คน และผลการลงคะแนนตามความชอบเป็นดังนี้
 
 
{| border=1
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 25 คน'''
# แอนเดรีย
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 34 คน'''
# คาร์เตอร์
# แบรด
# ดีไลลา
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 7 คน'''
# แบรด
# ดีไลลา
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 8 คน'''
# ดีไลลา
# แบรด
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 5 คน'''
# ดีไลลา
# สกอตต์
|valign=top|
'''ผู้ลงคะแนน 21 คน'''
# สกอตต์
# ดีไลลา
|}
 
===การนับในระบบถ่ายโอนคะแนนเสียงแบบปกติ (STV)===
 
1. ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
 
*แอนเดรีย: 25
*คาร์เตอร์: 34
*แบรด: 7
*ดีไลลา: 13
*สกอตต์: 21
 
2. แอนเดรียและคาร์เตอร์ได้รับเลือกทันที และคะแนนส่วนเกินของคาร์เตอร์จะถูกโอนออกและนับคะแนนใหม่ดังนี้
 
*แบรด: 16
*ดีไลลา: 13
*สกอตต์: 21
 
3. ดีไลลาได้รับคะแนนรวมน้อยที่สุดจึงตกรอบ คะแนนเสียงของดีไลลาจึงถูกถ่ายโอนออกและนับคะแนนใหม่ดังนี้
 
*แบรด: 24
*สกอตต์: 26
 
4. สกอตต์ได้คะแนนถึงโควตาจึงได้รับเลือกตั้งไปเป็นคนสุดท้าย
 
====ผลลัพธ์====
ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ '''แอนเดรีย''' '''คาร์เตอร์''' และ'''สกอตต์'''
 
===การนับในระบบ CPO-STV===
ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถเกิดได้ถึงสิบชุด (หรือ ผู้ชนะจำนวนสิบชุด) ได้แก่
 
*'''A.''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, ดีไลลา
*'''B.''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, สกอตต์
*'''C.''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, แบรด
*'''D.''' แอนเดรีย, แบรด, ดีไลลา
*'''E.''' แอนเดรีย, แบรด, สกอตต์
*'''F.''' แอนเดรีย, ดีไลลา, สกอตต์
*'''G.''' คาร์เตอร์, แบรด, ดีไลลา
*'''H.''' คาร์เตอร์, แบรด, สกอตต์
*'''I.''' คาร์เตอร์, ดีไลลา, สกอตต์
*'''J.''' แบรด, ดีไลลา, สกอตต์
 
ในระบบ CPO-STV นั้นยังยึดถึงเกณฑ์ว่าผู้สมัครรายใดที่คะแนนในลำดับแรกมากกว่าโควตานั้นจะได้รับเลือกตั้ง แอนเดรีย และคาร์เตอร์นั้นได้คะแนนถึงโควตา ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ซับซ้อน ในตัวอย่างการนับคะแนนนี้จะแสดงให้เห็นเฉพาะการเปรียบเทียบชุดผลลัพธ์ซึ่งรวมผู้สมัครทั้งสองคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชนะทั้งคู่ ดังนั้นรายผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจะลดลงเหลือเพียงแค่สามชุด ได้แก่
 
*'''ผลลัพธ์ A:''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, ดีไลลา
*'''ผลลัพธ์ B:''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, สกอตต์
*'''ผลลัพธ์ C:''' แอนเดรีย, คาร์เตอร์, แบรด
 
ผลลัพธ์ทั้งหมดทีละผลลัพธ์จะนำมาเปรียบเทียบกันกับอีกผลลัพธ์หนึ่งเพื่อที่จะหาผู้ชนะการเลือกตั้ง ดังนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบทั้งหมดสามชุด โดยชุดที่สี่นั้นจะนำมาแสดงด้วย ซึ่งคือระหว่างผลลัพธ์ A และ D ซึ่งตามหลักการแล้วชุด D นั้นไม่สามารถชนะได้ แต่นำมาแสดงเพื่ออธิบายถึงกฎของ CPO-STV ว่าเมื่อใดคะแนนเสียงส่วนเกินนั้นจะไม่ต้องทำการโอน
 
*'''ผลลัพธ์ D:''' แอนเดรีย, แบรด, ดีไลลา
 
====การเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B====
ผลคะแนนในลำดับแรกของผู้สมัครแต่ละรายเป็นดังนี้
 
*แอนเดรีย: 25
*คาร์เตอร์: 34
*แบรด: 7
*ดีไลลา: 13
*สกอตต์: 21
 
แบรดนั้นไม่ปรากฎในทั้งผลลัพธ์ชุด A หรือ B ดังนั้นเขาจึงไม่ถูกรวมในการเปรียบเทียบ โดยคะแนนเสียงของแบรดจะถูกโอนไปยังดีไลลา และนับคะแนนใหม่ดังนี้
 
*แอนเดรีย: 25
*คาร์เตอร์: 34
*ดีไลลา: 20
*สกอตต์: 21
 
คาร์เตอร์ได้รับคะแนนเกินจำนวนโควตา และยังปรากฎในทั้งสองชุดผลลัพธ์ ดังนั้นคะแนนส่วนเกินจะถูกถ่ายโอนไปยังดีไลลา และนับคะแนนใหม่ดังนี้
 
*แอนเดรีย: 25
*คาร์เตอร์: 25
*ดีไลลา: 29
*สกอตต์: 21
 
ดังนั้นเมื่อนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันในแต่ละชุดผลลัพธ์ จะได้ดังนี้
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"
|-
| '''ผู้สมัคร'''
| '''ผลลัพธ์ A'''
| '''ผลลัพธ์ B'''
|-
| แอนเดรีย
| 25
| 25
|-
| คาร์เตอร์
| 25
| 25
|-
| ดีไลลา
| 29
| -
|-
| สกอตต์
| -
| 21
|-
| '''รวม'''
| '''79'''
| '''71'''
|}
ดังนั้น ผลลัพธ์ A เอาชนะผลลัพธ์ B
 
====การเปรียบเทียบระหว่าง B กับ C====
ผู้สมัครที่อยู่ในชุดผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งชุดได้แก่ แอนเดรีย คาร์เตอร์ แบรด และสกอตต์ ดังนั้นดีไลลาจึงไม่ถูกนำมารวม คะแนนเสียงของดีไลลาจึงถูกถ่ายโอนให้แก่แบรดจำนวนแปดคะแนนและสกอตต์จำนวนห้าคะแนน คะแนนส่วนเกินของคาร์เตอร์นั้นถูกถ่ายโอนให้กับแบรด คะแนนสุดท้ายได้ดังนี้
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-
| '''ผู้สมัคร'''
| '''ผลลัพธ์ B'''
| '''ผลลัพธ์ C'''
|-
| แอนเดรีย
| 25
| 25
|-
| คาร์เตอร์
| 25
| 25
|-
| แบรด
| -
| 24
|-
| สกอตต์
| 26
| -
|-
| '''รวม'''
| '''76'''
| '''74'''
|}
ดังนั้น ผลลัพธ์ B เอาชนะผลลัพธ์ C
 
====การเปรียบเทียบระหว่าง A กับ D====
ผู้สมัครรายที่ปรากฎในชุดผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งชุดได้แก่ แอนเดรีย คาร์เตอร์ แบรด และดีไลลา เนื่องจากสกอตต์จะไม่ถูกนำมานับ และคะแนนถูกถ่ายโอนให้กับดีไลดาและนับคะแนนใหม่ดังนี้
 
*แอนเดรีย: 25
*คาร์เตอร์: 34
*แบรด: 7
*ดีไลลา: 34
 
คาร์เตอร์มีคะแนนเกินโควตา อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เขาไม่ได้ปรากฎในทั้งสองชุดผลลัพธ์ดังนั้นคะแนนส่วนเกินจะไม่สามารถถ่ายโอนได้ โดยเมื่อนับคะแนนรวมเป็นดังนี้
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-
| '''ผู้สมัคร'''
| '''ผลลัพธ์ A'''
| '''ผลลัพธ์ D'''
|-
| แอนเดรีย
| 25
| 25
|-
| คาร์เตอร์
| 34
| -
|-
| แบรด
| -
| 7
|-
| ดีไลลา
| 34
| 34
|-
| '''รวม'''
| '''93'''
| '''66'''
|}
ดังนั้น ผลลัพธ์ A เอาชนะผลลัพธ์ D
 
{{clr}}
6,062

การแก้ไข