ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
พระองค์เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์]] มีพระโอรส 1 คน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ฤทธิ์สุรีย์ กฤดากร
 
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2478) ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7<ref>กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. '''มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา'''. - - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547. </ref> พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2478 ณ [[วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร|วัดมกุฎกษัตริยาราม]]
 
ในปี พ.ศ. 2558 [[กระทรวงวัฒนธรรม]] ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เป็น บูรพศิลปิน สาขาทัศนศิลป์<ref>บูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558.</ref>ในฐานะเป็นศิลปินที่มีผลงานอันทรงคุณค่ายิ่งต่อประเทศไทย
3,111

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์