ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยบุคคล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลดลง 21 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขของ 27.55.72.152 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย GeonuchBot
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 27.55.72.152 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย GeonuchBot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
 
{{พุทธศาสนา}}
'''อริยบุคคล''' แปลว่า ''บุคคลผู้ประเสริฐ, ผู้ไกลจากข้าศึก, ผู้หักกำล้อ[[สังสารวัฏ]]ได้แล้ว''แบ่งได้หลายประเภทคือแบ่งอย่างใหญ่ได้เป็น พระเสขะและพระอเสขะ แบ่งตามประเภทบุคคลมี 4 ประเภทคือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ และยังแบ่งย่อยเป็น 8 ประเภท จัดเป็น 4 คู่ได้อีก
 
== อริยบุคคลแบ่งตามประเภทใหญ่ ==
=== เสขะ ===
'''เสขะ''' แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ คือยังต้องศึกษา[[ไตรสิกขา]]คือ[[ศีล]] [[สมาธิ]] [[ปัญญา]] เพื่อบรรลุ[[มรรค]]ผลที่สูงขึ้นไปอีก เรียกเต็มว่า '''พระเสขะ''' หรือ '''เสขบุคคล''' '''เสขะ''' คือพระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุ ''อรหันตผล'' หรือยังไม่ได้เป็นพระ[[อรหันต์]] ได้แก่ พระ[[โสดาบัน]] พระ[[สกทาคามี]] และพระ[[อนาคามี]] '''เสขะ''' หากได้บรรลุอรหันตผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นอันพ้นจากความเป็นเสขะ และได้ชื่อว่าใหม่ว่า '''อเสขะ ไอ้ตู่'''
 
=== อเสขะ ===

รายการนำทางไซต์