ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)
 
 
== ประวัติ ==
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517<ref>[http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8 http://human.udru.ac.th/] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160703214001/http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8 |date=2016-07-03 }}ประวัติคณะ</ref> ชื่อว่า "คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการศึกษา) ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาศิลปศาสตร์) จนถึงปัจจุบัน
 
ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะวิชา 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย และทำการเรียนการสอนหลายกลุ่มวิชา ซึ่งในอนาคตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะแยกสาขาวิชาต่างๆ ออกเป็นคณะเอกเทศต่อไป
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width="100%"
! colspan="4" style="background: forestgreen; color:white; " |หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี<ref>[http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=28 http://human.udru.ac.th/] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160703214056/http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=28 |date=2016-07-03 }}หลักสูตรคณะ</ref>
|-
! style="background: orangered; color:white; " |กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา
:
{| class="toccolours" width="100%"
! colspan="4" style="background: forestgreen; color:white; " " |ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี<ref>{{Cite web |url=http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 |title=สำเนาที่เก็บถาวร |access-date=2017-04-11 |archive-date=2016-07-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160703214036/http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 |url-status=dead }}</ref>
|-
! style="background: orangered; color:white; " |รายนามคณบดี
75,053

การแก้ไข