ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Bebiezaza/iScript/helper.js"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
9.14-019a
(9.14-019)
(9.14-019a)
'href': d
});
if (document.querySelectorAll('#p-cactions span')[1] != "<span>เปลี่ยนชื่อ</span>") { // this if-else statement is a workaround to separate between old and new vector
newspan = document.createElement("span");
newspan.appendChild(document.createTextNode(e));
2,674

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์