ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก"

* 22 มกราคม ค.ศ. 1901 – 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910: สมเด็จพระราชินี ''(Her Majesty The Queen)''
** ใน[[บริติชอินเดีย]]: สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอินเดีย ''(Her Imperial Majesty The Empress of India)''
* 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 – 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925: สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา ''(Her Majesty Queen Alexandra)''
*6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 – 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925: สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา ''(Her Majesty Queen Alexandra)''
** ทางนิตินัย: สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา พระราชชนนี ''(Her Majesty Queen Alexandra, The Queen Mother)''
804

การแก้ไข