ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 47 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* พ.ศ. 2523 - 2528 : กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=1F7ng3o3WiE&t=5565s (ชมดูตัวอย่าง)]
* พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พื้นหลังภาพนิ่งเป็นสีฟ้ามีวงกลมประกายบนพื้น 5 ดวง ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ เพิ่มตัวอักษรคำว่า "20.00 น." [https://www.youtube.com/watch?v=Zwfwa5aiC9M (ชมดูตัวอย่าง)]
* เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 กราฟิกมี 2 แบบคือ (ใช้ของ Pacific Data Images)
* เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงา[[เมฆ]]สีดำเทา [https://www.youtube.com/watch?v=n4XWAVKaWgU (ชมดูตัวอย่าง)] ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "19.30 น." สีเหลือง ซ้อนทับอยู่บนรูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] พื้นหลังเป็นสีดำ [http://www.youtube.com/watch?v=2CGvYlwqmlE (ชมดูตัวอย่าง)] ส่วนใช้ในช่วงข่าวเด็ด 7 สี มาใช้ใช้จนถึงปี [[พ.ศ. 2538]]
** ข่าวเด็ด - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงา[[เมฆ]]สีดำเทา ใช้จนถึงปี [[พ.ศ. 2538]] [https://www.youtube.com/watch?v=n4XWAVKaWgU (ชมดูตัวอย่าง)]
** เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงา[[เมฆ]]สีดำเทา [https://www.youtube.com/watch?v=n4XWAVKaWgU (ชมดูตัวอย่าง)] ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "19.30 น." สีเหลือง ซ้อนทับอยู่บนรูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] พื้นหลังเป็นสีดำ [http://www.youtube.com/watch?v=2CGvYlwqmlE (ชมดูตัวอย่าง)] ส่วนใช้ในช่วงข่าวเด็ด 7 สี มาใช้ใช้จนถึงปี [[พ.ศ. 2538]]
* พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูป[[แผนที่โลก]]ซึ่งเป็นรูปวงกลม 4 สี ได้แก่ สีเขียว แดง น้ำเงิน และขาว และมีเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ซ้อนทับอยู่กึ่งกลางพื้นหลัง [https://www.youtube.com/watch?v=HDFAfPqurAc (ชมดูตัวอย่าง)]
* พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูป[[สี่เหลี่ยมด้านขนาน]]เบ้ขวา พื้นหลังเป็นรูปร่าง[[แผนที่โลก]]สีดำ เดินเส้นแบบไฟ[[นีออน]]สีฟ้า [https://www.youtube.com/watch?v=RvXU-9Xs-Sg (ชมดูตัวอย่าง)]
* 1 มกราคม พ.ศ. 2543 - 20 เมษายน พ.ศ. 2551 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Novocom)​
** ข่าวเด็ด - พื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อน มีอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาดำ ด้านขวาเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานี ซ้อนทับอยู่บนเลข 2000 แต่ไตเติ้ลรูปแบบนี้เลิกใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยเปลี่ยนไปใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำ [https://www.youtube.com/watch?v=TTGSZDkyGCQ (ชมดูตัวอย่าง)]
** ข่าวภาคค่ำ - ตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พื้นหลังเป็นลายเมฆสีเทา พร้อมทั้งเสาส่งโทรทัศน์ และจานรับสัญญาณ[[ดาวเทียม]] กราฟิกนี้เริ่มใช้ภายหลังจากที่สถานีได้มีการปฏิรูปการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก [https://www.youtube.com/watch?v=4wc7WqULv7A (ชมดูตัวอย่าง 1)] [https://www.youtube.com/watch?v=rdew_dUZAds (ชมดูตัวอย่าง 2)] ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการแก้ไขเล็กน้อย โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายเมฆสีส้ม และเพิ่มสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา 3 สี ซ้อนทับอยู่หลังอักษรคำว่าข่าว ปรับขนาดตราสัญลักษณ์ของสถานีให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มความเรืองแสงให้ตราสัญลักษณ์ และได้ยกเลิกไตเติ้ลข่าวเด็ดแบบเดิม และใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 [https://www.youtube.com/watch?v=jBqkLK-kRQ2V7DuOcdug (ชมดูตัวอย่าง)]
** ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=7O0Sbfbe15c (ชมดูตัวอย่าง)]
** ข่าวภาคเช้า - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=PqxmKhkb5Nc (ชมดูตัวอย่าง)]
665

การแก้ไข