ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9547882 สร้างโดย 1.47.6.66 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Philosophy sidebar}}
 
'''อภิปรัชญา''' ({{lang-en|Metaphysicsmetaphysics}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[ปรัชญา]]ที่ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของความเป็นจริง ประเด็นถกเถียงในอภิปรัชญาจะประกอบไปด้วยคำถามสำคัญ เช่น อะไรเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดของความเป็นจริง จิตกับวัตถุกายภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างไร [[เจตจำนงเสรี]]มีอยู่จริงหรือไม่ ธรรมชาติของ[[เวลา]]คืออะไร ความเป็นสาเหตุมีอยู่จริงหรือไม่ อะไรที่ทำให้ตัวเราเป็นตัวเรา [[พระเป็นเจ้า|พระเจ้า]]มีอยู่จริงหรือไม่<ref>Crane, Tim & Farkas, Katalin (eds.) (2004). ''Metaphysics: A Guide and Anthology''. Oxford University Press.</ref>
 
<br />
 
== อภิธานศัพท์ ==
คำว่า อภิปรัชญา เป็นคำที่[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] ทรงบัญญัติขึ้น<ref name="adisak">อดิศักดิ์ ทองบุญ, คู่มืออภิปรัชญา, ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 974-575-939-2</ref> เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ อภิปรัชญามาจากคำว่า “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ สูงสุด เหนือสุด และ ”ปรัชญา“หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ. เมื่อรวมเข้าด้วยกัน “อภิปรัชญา” จึงหมายถึง ความรู้อันประเสริฐ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเห็นทั่ว ๆ ไป หรือความรู้ที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตุผล
 
คำว่า Metaphysicsmetaphysics มาจากภาษากรีก มีความหมายตรงตัวว่า หลังจาก [การศึกษา] สิ่งธรรมชาติ คำดังกล่าวที่มาจากหนังสือของอริสโตเติล ซึ่งงานเขียนชิ้นต่างๆ ของเขาถูกรวมรวบเข้าเป็นเล่ม โดยมีงานเขียนชื่อ Metaphysics เป็นเล่มหลังจาก Physics ที่อริสโตเติลได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
 
<br />
 
== ปัญหาของ อภิปรัชญา ==
1.ปัญหาเกี่ยวกับความจริงของโลก
 
 
7.ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า
<br />
 
== อ้างอิง ==
163,569

การแก้ไข