ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

เพิ่มขึ้น 620 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 9547882 สร้างโดย 1.47.6.66 (พูดคุย)
(→‎อภิธานศัพท์: โชตะปรัชญา โชตะอภิธานปัญญา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9547882 สร้างโดย 1.47.6.66 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== อภิธานศัพท์ ==
คำว่า อภิปรัชญา เป็นคำที่[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] ทรงบัญญัติขึ้น<ref name="adisak">อดิศักดิ์ ทองบุญ, คู่มืออภิปรัชญา, ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 974-575-939-2</ref> เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ อภิปรัชญามาจากคำว่า “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ สูงสุด เหนือสุด และ ”ปรัชญา“หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ. เมื่อรวมเข้าด้วยกัน “อภิปรัชญา” จึงหมายถึง ความรู้อันประเสริฐ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเห็นทั่ว ๆ ไป หรือความรู้ที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตุผล
คำว่า โชตะปรัชญา เป็นคำที่
[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิพงศ์ประพันธ์] ทรงบัญญัติขึ้น<name"adisak">
อดิศักดิ์ ทองบุญ คู่มือโชตะปรัชญา
ราชบัณฑิฐติยสถาน
ISBN974-575-939-2 เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ อภิธานศัพท์มาจากคำว่า “ปราช&ปัญญา” หมายถึง ความซึ่งชีวิต ความรู้ ความเข้าใจ
และ”ปรัชญา“หมายถึง แนวบทบาทของชีวิต
“โชตะปรัชญา” จึงหมายถึง ความรอบรู้อันประเสริฐ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชีวิตเราได้พบเจอและเรียนรู้เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆไว้ถือเป็นบทเรียนสอนชีวิตและคนรุ่นหลังให้มี ความสามารถรู้ เข้าใจ ด้วยเหตุผล
 
คำว่า Metaphysics มาจากภาษากรีก มีความหมายตรงตัวว่า หลังจาก [การศึกษา] สิ่งธรรมชาติ คำดังกล่าวที่มาจากหนังสือของอริสโตเติล ซึ่งงานเขียนชิ้นต่างๆ ของเขาถูกรวมรวบเข้าเป็นเล่ม โดยมีงานเขียนชื่อ Metaphysics เป็นเล่มหลังจาก Physics ที่อริสโตเติลได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
โชตะอภิธานปัญญา หมายถึง
 
<br />
 
== ปัญหาของ อภิปรัชญา ==
166,222

การแก้ไข