ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอื้อน กลิ่นสาลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnotes =
|ตำแหน่ง=เจ้าอาวาสวัดสามพระยา}}
ดร.'''เอื้อน กลิ่นสาลี''' หรือ'''พระพรหมดิลก''' ฉายา '''หาสธมฺโม''' ป.ธ. 9 เป็นอดีต[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]] เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น [[เจ้าอาวาส]][[วัดสามพระยา]] กรรมการ[[มหาเถรสมาคม]] เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค14 รองเจ้าคณะภาค1 ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
 
== ประวัติ ==
ดร.'''เอื้อน กลิ่นสาลี''' หรืออดีต พระพรหมดิลก เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
 
ดร.เอื้อนได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ณ วัดมหาพล [[ตำบลนครหลวง]] [[อำเภอนครหลวง]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] มีเจ้าอธิการพัฒน์ ติสฺสสุวณฺโณ [[วัดปรีดาราม]] ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคต โฆสิโต วัดมหาพล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดตะโหนด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และลาสิกขาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยมีพระจากวัดเสมียนนารีมาทำพิธี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต พร้อมกับพระอีกหลายรูปจากวัดสามพระยา และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 
== วิทยฐานะ ==
 
== สมณศักดิ์ ==
ดร.เอื้อน ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ '''''พระศรีปริยัติบดี'''''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/253/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง ฉบับพิเศษ, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นราชที่ '''''พระราชปริยัติบดี''' ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/057/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๗</ref>
147,383

การแก้ไข