ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Nursing, </br> Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=NS MFU.|วันที่ก่อตั้ง=15 ธันวาคม พ.ศ. 2549<br>({{อายุปีและวัน|2006|12|15}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=รศ.ดร.ชมนาด พจมานาตร์พจนามาตร์<ref>[https://nursing.mfu.ac.th/about-nursing/nursing-staff/ns-sec-manager.html รายนามผู้บริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]</ref>|คำขวัญ=<small>มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตบริการวิญญาณ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า”</small> ใช้ภูมิปัญญา และภูมิธรรมนำการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย|เพลงประจำคณะ=อันความกรุณาปราณี|สีประจำคณะ={{color box|orange}} สีแสด|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[http://nursing.mfu.ac.th สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|วารสารคณะ=พยาบาลสารแม่ฟ้าหลวง|สถานปฏิบัติการ=[[โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]|เฟสบุค=[https://m.facebook.com/NSMFU/ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]}}'''สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Nursing, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 9 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] และเป็นสำนักวิชา[[รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย|พยาบาลศาสตร์]]ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 18 ของประเทศไทย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี
 
== ประวัติ ==
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานของ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ซึ่งเคยทรงศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส<ref>สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [https://www.mfu.ac.th/education/school/sch-nursing.html ประวัติสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์] สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563</ref>
 
== ทำเนียบคณบดี ==
{| class="toccolours" width="100%"
! colspan="3" style="background: #F5821F; color:white; " |'''ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง'''
|-
! style="background: #F5821F; color:white; " |รายนามคณบดี
! style="background: #F5821F; color:white; " |วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
|1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
|พ.ศ. 2549 - 2551
|-
| valign="top" |2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี อัทธเสรี
| valign="top" |พ.ศ. 2551 - 2561
|-
| valign="top" |3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
| valign="top" |พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
|-
|
|
|}
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
215

การแก้ไข