ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทพพงศ์ ทิพยจันทร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| commands =
}}
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก '''เทพพงศ์ ทิพยจันทร์''' (28 พฤษภาคม 2501 - ) หรือ '''บิ๊กเข้''' สมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12|วุฒิสภา]] และราชองครักษ์เวร<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF</ref> และอดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref>[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25612564/E/187156/3T_0121.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด] เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑</ref> อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF</ref> คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ<ref>[http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=751155 คสช.ดูแลปีใหม่เข้มกม.ยันเมาขับโดนยึดรถ]</ref> อดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] (สนช.) อดีตกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)<ref>[http://www.irpc.co.th/th/about_board.php]</ref> กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF</ref> อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีต[[แม่ทัพภาคที่ 1]] อดีตคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/273/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)] เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗</ref> เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุม[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553]]<ref>http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245</ref> ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF</ref>
 
== ประวัติ ==
1,784

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์