ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญจนา ศิลปอาชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{ม.ป.ช.}}
* {{ม.ว.ม.|2542}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/B/020V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔],๘๙๖ ราย)] เล่ม 116๑๑๖ ตอนที่ 20๒๐ วันที่หน้า 2๒๔, ๒ ธันวาคม 2542๒๕๔๒</ref>
 
== อ้างอิง ==
18,382

การแก้ไข