ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นามสกุลของไฟล์"

PANCHAPHON THEWPAE
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(PANCHAPHON THEWPAE)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{สั้นมาก}}PANCHAPHON THEWPAE
{{แปลเพิ่ม| langcode = en | otherarticle = Filename extension | lang = ภาษาอังกฤษ}}
 
ผู้ใช้นิรนาม