ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

(ลบการเปลี่ยนทางไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
! colspan = "5" style = "background: #FFD700; color: #333333; " | หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|-
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ระดับเตรียมอุดมดนตรี
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ภาควิชา
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ระดับเตรียมอุดมดนตรี
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ระดับปริญญาบัณฑิต
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ระดับปริญญามหาบัณฑิต
! style = "background: #6D2C90; color:white; "| ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
|-
| valign="top" | '''รวมทุกภาควิชา'''
 
| valign="top" |
'''หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี'''
* โครงการพิเศษ ศิลป์-ดนตรี<br/>[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)|โรงเรียนสาธิต มมส ฝ่ายมัธยม]]
| valign="top" | '''รวมทุกภาควิชา'''
| valign="top" |
'''หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)'''
** วิชาการบริหารจัดการทางดนตรี
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "| '''ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
'''หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
|-
| valign="top" |
| valign="top" | '''ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย'''
| valign="top" |
| valign="top" |
'''หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)'''
| valign="top" |
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "| '''ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
'''หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)'''
2,053

การแก้ไข