ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละครวิทยุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ละครวิทยุละภนในถครมวิทยุ''' เป็นการแสดงละครท/ะี_มี_ม_ีมี_ ีโดยใช้เสียงอย่างเดียว เมื่อไม่มีภาพ จึงต้องขึ้นอยู่ขึ้ึสภคใ_คใค_นอยู่กับบทสนทนาโต้ตอบบทสนส_ึส/ีสท_วคนาโต้ตอบ ดนต ดนตรีำรรีมร_ม_และเอฟเฟ็กซ์เสียงเพื่อช่วยใถตใรถตสให้ผู้ฟังจินตนาการจินตนธงมภรใภมากวงงึาุา_ึส_คใึสารถึงตัวละครและนิยายออกนิยท่ำมำรมภรที_ายออก ละครวิทยุอาจเป็นละครที่เขียนขึ้นเพื่อออกอากาศทางวิทยุโดยเฉพาะ ละครสารคดี งานบันเทิงคดีที่สร้างเป็นละคร หรือละครที่เดิมเขียนขึ้นเป็นละครเวที
 
[[หมวดหมู่:ละครวิทยุ| ]]
ผู้ใช้นิรนาม