ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิเล็กทรอนิกส์ ออสซิลเลเตอร์"

((GR) File renamed: File:VCO.jpgFile:Voltage controlled oscillator (VCO) diagram.jpg Replace meaningless TLA (three-letter acronym) with description of image.)
 
 
===Feedback Oscillator===
รูปแบบที่พบมากที่สุดของ oscillator เชิงเส้นคือวงจรขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอมป์ทรานซิสเตอร์หรือออพแอมที่เชื่อมต่อกับ feedback loop ที่มีเอาต์พุตป้อนกลับเป็นอินพุทโดยผ่านทางตัวกรองเฉพาะความถี่เพื่อให้เป็น positive feedback เมื่อเริ่มจ่ายไฟไปให้วงจรขยายสัญญาณ สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มให้วงจรออสซิลเลเตอร์ทำงาน สัญญาณรบกวนดังกล่าวเดินทางเป็นวงรอบในวงจรมีการขยายกำลังและถูกกรองเฉพาะหีความถี่ที่ต้องการออกมาเป็นคลื่นซายน์ที่ความถี่เดียว
 
วงจร feedback สามารถจำแนกตามชนิดของตัวกรองเลือกความถี่ ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม