ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Phaisit16207"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ต้นฉบับ:
 
{{qคำพูด|The term "Fourth Partition" in a temporal sense can also mean the diaspora communities that played an important political role in re-establishing the Polish sovereign state after 1918.}}
 
นี้คือการแปลของคุณ:
 
{{qคำพูด|คำว่า "การแบ่งครั้งที่ 4" ในความรู้สึกเชิงทางโลกยังสามารถหมายถึง ชุมชนพลัดถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนา|รัฐอธิปไตยขึ้นใหม่ของโปแลนด์หลัง ค.ศ. 1918}}
 
ใจความสำคัญที่แปลมายังอยู่ครบก็จริงครับ แต่สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยแล้วประโยคที่แปลมาจะทำความเข้าใจได้ยาก (ไม่นับการแปลผิดความหมายด้วยนะครับ) เพราะในภาษาไทย (และภาษาอื่น ๆ ทั้วโลก) ต่างก็มีการเรียบเรียงเป็นของตัวเอง ฉะนั้นควรจะปรับให้เข้ากับภาษานั้น ๆ ด้วยครับ
9,931

การแก้ไข