ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถเร็วที่ 171/172"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 626 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น การแก้ไขแบบเห็นภาพ: สลับแล้ว
=== เที่ยวขึ้น ===
{{เริ่มกำหนดเวลาเดินรถไฟ|171|กรุงเทพ - สุไหงโกลก}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|กรุงเทพ}}|ต้นทาง|13.0012:30|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|สามเสน}}|13.1412:44|13.1612:46|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชุมทางบางซื่อ}}|13.2312:53|13.33:03|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|บางบำหรุ}}|13.49:20|13.50:21|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชุมทางตลิ่งชัน}}|13.54:27|13.55:28|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ศาลายา}}|14.0813:43|14.0913:44|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|นครปฐม}}|14.36:10|14.37:11|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|บ้านโป่ง}}|14.54:31|14.55:32|-}}{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|โพธาราม}}|14:45|14:46|หยุดรับส่งผู้โดยสารชั่วคราว ทดแทนขบวน 169 กรุงเทพ-ยะลา}}{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ราชบุรี}}|15:02|15:12|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ราชบุรีเพชรบุรี}}|15.2516:12|15.2616:22|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|เพชรบุรีหัวหิน}}|16.1017:33|16.1117:43|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|หัวหินประจวบคีรีขันธ์}}|17.1419:25|17.1719:26|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์บ้านกรูด}}|18.3520:34|18.3620:35|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|บ้านกรูดบางสะพานใหญ่}}|19.2820:59|19.2921:00|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|บางสะพานใหญ่ปะทิว}}|19.4522:05|19.4622:06|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ปะทิวชุมพร}}|20.4522:33|20.4622:43|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชุมพรสวี}}|21.1223:11|21.2123:12|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|สวีหลังสวน}}|21.5123:47|21.5223:51|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|หลังสวนละแม}}|22.2300:09|22.2400:10|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ละแมท่าชนะ}}|22.4600:38|22.4700:39|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ท่าชนะไชยา}}|23.1100:57|23.1200:58|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ไชยาสุราษฎร์ธานี}}|23.01:33|23.3401:38|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|สุราษฎร์ธานีนาสาร}}|0.2202:14|0.2702:15|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|นาสารบ้านส้อง}}|01.0402:33|01.0502:34|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|บ้านส้องชุมทางทุ่งสง}}|01.2503:34|01.2603:44|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชุมทางทุ่งสงชะอวด}}|02.2904:37|02.3904:38|-}}{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|พัทลุง}}|05:18|05:20|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|หารเทา}}|05:59|06:00|หยุดรับส่งผู้โดยสารชั่วคราว ทดแทนขบวน 169 กรุงเทพ-ยะลา}}{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ควนเนียง}}|05.2606:11|05.2706:12|จอดที่สถานีนี้เป็นการชั่วคราว ทดแทนขบวน 169 กรุงเทพ-ยะลา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชะอวดชุมทางหาดใหญ่}}|03.4006:34|03.4107:05|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ควนเนียง}}|05.26|05.27|จอดที่สถานีนี้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ชุมทางหาดใหญ่จะนะ}}|05.5207:36|06.4507:37|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|จะนะเทพา}}|07.2108:00|07.2208:01|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|เทพาปัตตานี}}|07.4908:17|07.5008:18|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ปัตตานีนาประดู่}}|08.09:26|08.10:27|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|นาประดู่วัดช้างให้}}|08.19:32|08.20:33|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|วัดช้างให้ยะลา}}|08.25:51|08.2609:06|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ยะลารามัน}}|00.4609:23|08.4809:24|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|รามันรือเสาะ}}|09.07:37|09.08:38|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|รือเสาะมะรือโบ}}|09.23:55|09.24:56|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|มะรือโบตันหยงมัส}}|09.4310:06|09.4410:07|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|ตันหยงมัสเจาะไอร้อง}}|09.5510:18|09.5610:19|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|เจาะไอร้องสุไหงปาดี}}|10.09:37|10.10:38|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|สุไหงปาดีโก-ลก}}|10.29:50|10.30ปลายทาง|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|สุไหงโก-ลก}}|10.45|ปลายทาง|-}}
{{จบกำหนดเวลาเดินรถไฟ}}
 
32

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์