ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ธงปีไหนอะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ถูกย้อนกลับแล้ว
}}
=== พระอิสริยยศ ===
* 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 : พระเจ้าพี่นางเธอลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 2211 พฤศจิกายน พ.ศ. 244624112322 ตุลาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 2453 : พระเจ้าพี่นางเธอ2446 กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
* 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
2,441

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์