ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พลเอก วราห์ฯ รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] พันเอก วราห์ฯ(ยศในขณะนั้น)ได้เป็นหนึ่งในนายทหารที่ร่วมกระทำ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหาร]] และต่อมาได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 รอ.) แทน [[ไพบูลย์ คุ้มฉายา|พันเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา]](ยศในขณะนั้น) ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)
 
หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
==ครอบครัว==
1,784

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์