ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบประสาทสั่งการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปรับปรุงอ้างอิง
(ย้ายข้อความไปยังบทความหลัก)
(ปรับปรุงอ้างอิง)
 
{{Refimprove | date = October 2009}}
'''ระบบสั่งการ'''<ref name=RoyalDict>
* {{Citation | title = motor | quote = (แพทยศาสตร์) ๑. มอเตอร์, -ยนต์ ๒. -สั่งการ | work = ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕ }}
โดยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดและคลายตัวซึ่งทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว
โครงสร้างนอกประสาทกลางอาจรวม[[กล้ามเนื้อโครงร่าง]]และเส้นใยประสาทนำออก (efferent fiber) ที่ส่งไปยัง[[กล้ามเนื้อ]]
โครงสร้างในระบบประสาทกลางรวมทั้ง[[เปลือกสมอง]], {{nowrapไม่ตัด |[[ก้านสมอง]]}}, [[ไขสันหลัง]], ระบบประสาทพีระมิด ([[ลำเส้นใยประสาทพีระมิด]]) รวมทั้ง[[เซลล์ประสาทสั่งการบน]] ({{abbr |UMN| upper motor neurons }}), [[extrapyramidal system]], [[สมองน้อย]] และ[[เซลล์ประสาทสั่งการล่าง]] ({{abbr |LMN| lower motor neuron }}) ในก้านสมองและไขสันหลัง<ref>{{cite book | last = Augustine | first = James R. | title = Human Neuroanatomy | chapter = 15 - The Motor System: Part 1 - Lower Motoneurons and the Pyramidal System | year = 2008 | publisher = Academic Press | location = San Diego, CA | isbn = 978-0-12-068251-5 | at = 15.1. REGIONS INVOLVED IN MOTOR ACTIVITY, p. 259}}</ref>
 
== ระบบประสาทที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ==
การทำงานของระบบประสาทสั่งการจะต้องอาศัยสมองหลายบริเวณเพื่อควบคุมและแปลผลให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น somatosensory cortex, supplementary motor area (SMA), premotor cortex, และ basal ganglia เป็นต้น ระบบประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระบบที่ทำงานร่วมกัน ระบบแรกอยู่ใน[[เนื้อเทา]]ของ[[ก้านสมอง]]และ[[ไขสันหลัง]] เซลล์ที่เกี่ยวข้องอย่างแรกคือ[[เซลล์ประสาทสั่งการล่าง]] ({{abbr |LMN| lower motor neuron }}) LMN ที่ก้านสมองส่ง[[แอกซอน]]ไปยัง[[กล้ามเนื้อโครงร่าง]]ของศีรษะ และ LMN ที่ไขสันหลังส่งไปยังกล้ามเนื้อของร่างกาย เซลล์อย่างที่สองเป็นวงจรประสาทคือ[[เครือข่ายอินเตอร์นิวรอน]]ใกล้ ๆ LMN ซึ่งเป็นแหล่งกระแสประสาทที่ LMN ได้รับโดยหลัก การเริ่มและการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายของระบบประสาทจะต้องผ่าน LMN เป็นด่านสุดท้าย ส่วนวงจรประสาทใกล้ ๆ LMN ได้รับกระแสประสาททั้งจาก[[เซลล์ประสาทรับความรู้สึก]]ใน[[ระบบประสาทนอกส่วนกลาง]]และจากส่วนต่าง ๆ ใน[[สมอง]] รูปแบบการเชื่อมต่อกันของวงจรประสาททำให้ประสานการทำงานของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ<ref>{{Cite book | author = Neil R. Carlson | date = 2013 | title = Physiology of Behavior | place = Boston | publisher = Pearson | isbn = 9780205239399 | oclc = 769818904}}</ref> ในสัตว์ทดลอง แม้ถ้าตัดการเชื่อมต่อของไขสันหลังกับสมองแล้วกระตุ้นวงจรประสาทที่เหมาะสม ก็ยังทำให้สัตว์เคลื่อนไหว (นอกอำนาจจิตใจ) เหมือนกับเดินได้<ref name=Purves2018-p357-359>{{harvp |Purves et al |2018 | loc = Neural Centers Responsible for Movement, pp. 357-359 }}</ref>
 
ระบบที่สองเป็น[[เซลล์ประสาทสั่งการบน]] ({{abbr |UMN| upper motor neuron }}) ในก้านสมองและ[[เปลือกสมอง]] ที่ส่งแอกซอนโดยมากไปยังวงจรประสาทใกล้ ๆ LMN และบางครั้งไปยัง LMN โดยตรง ซึ่งจำเป็นเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายใต้อำนาจจิตใจและเมื่อต้องใช้ทักษะไม่ว่าจะโดยเวลาหรือโดยปริภูมิ UMN ในส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง<ref name=Purves2018-p357-359 />
 
== ลำเส้นใยประสาทพีระมิด ==
ลำเส้นใยประสาทพีระมิด (pyramidal tract, pyramidal motor system) เริ่มจากศูนย์สั่งการใน[[เปลือกสมอง]]<ref>{{cite journal | authorsauthor1 = Rizzolatti, G; | author2 = Luppino, G | year = 2001 | url = http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627301004238 | title = The Cortical Motor System. | journal = Neuron | volume = 31 | pages = 889-901 }} </ref>
ลำเส้นใยประสาทนี้มีทั้งเซลล์ประสาทสั่งการบน (UMN) และล่าง (LMN)
กระแสประสาทเริ่มมาจาก{{nowrapไม่ตัด |[[เซลล์พิระมิด]]}}ขนาดใหญ่คือ[[เซลล์เบ็ตซ์]]ภายใน[[เปลือกสมองสั่งการ]] (motor cortex)
ซึ่งก็คือส่วน [[precentral gyrus]] ของ[[เปลือกสมอง]]
เซลล์เหล่านี้จึงเป็น[[เซลล์ประสาทสั่งการบนของ]]ลำเส้นใยประสาทนี้
แล้วไปยัง internal capsule ผ่านสาขาด้านหลัง (posterior) ของ internal capsule ไปยัง[[สมองส่วนกลาง]]และ[[ก้านสมองส่วนท้าย]] (medulla oblongata)
 
ในส่วนล่างของก้านสมองส่วนท้าย เส้นใยประสาทเหล่านี้ 80-80–85% จะข้ามไขว้ทแยง (decussate) ไปยังอีกซีกหนึ่งของร่างกาย แล้วลงไปตาม[[เนื้อขาว]]ของ lateral funiculus ในไขสันหลัง
ที่เหลือ 15-15–20% ลงไปตามเนื้อขาวซีกร่างกายเดียวกัน
แต่ที่ส่งไปยังปลายแขนปลายขา 100% จะข้ามไปยังซีกตรงข้าม
เส้นใยประสาทจะไปยุติที่[[เนื้อเทา]]ในส่วนปีกหน้า (anterior horn) ของไขสันหลังในระดับต่าง ๆ
 
== Extrapyramidal system ==
{{บทความหลัก |extrapyramidal system}}
extrapyramidal motor system ประกอบด้วยระบบที่ปรับและควบคุมกระแสประสาทที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ [[basal ganglia]] และ[[สมองน้อย]]
ในสาขา[[กายวิภาคศาสตร์]] extrapyramidal system เป็นเครือข่ายประสาทชีวภาพ เป็นส่วนของระบบสั่งการซึ่งก่อการเคลื่อนไหวเหนืออำนาจจิตใจ
 
== เชิงอรรถ ==
{{notelistรายการหมายเหตุ | group = upper-alpha}}
 
== อ้างอิง ==
 
=== อ้างอิงอื่น ๆ ===
* {{cite book | ref = {{harvid | Purves et al | 2018 }} | year = 2018 | title = Neuroscience | edition = 6th | editor-last1 = Purves | editor-first1 = Dale | editor-last2 = Augustine | editor-first2 = George J | editor-last3 = Fitzpatrick | editor-first3 = David | editor-last4 = Hall | editor-first4 = William C | editor-last5 = Lamantia | editor-first5 = Anthony Samuel | editor-last6 = Mooney | editor-first6 = Richard D | editor-last7 = Platt | editor-first7 = Michael L | editor-last8 = White | editor-first8 = Leonard E | publisher = Sinauer Associates | isbn = 9781605353807 | chapter = Chapter 16 - Lower Motor Neuron Circuits and Motor Control | pages = 357-379357–379}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*{{คอมมอนส์-หมวดหมู่-บรรทัด |Motor systems|ระบบประสาทสั่งการ}}
*{{Commonscat-inline |Motor systems}}
 
 
{{ระบบและอวัยวะ}}
[[หมวดหมู่:ระบบสั่งการ| ]]
[[หมวดหมู่:กายวิภาคศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:Motor controlการควบคุมการสั่งการ]]
2,764

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์