ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

อธิบายเพิ่มเกิม
(แปลภาษาอังกฤษ แก้ไขข้อมูลเอนเอียง)
(อธิบายเพิ่มเกิม)
'''รัฐสันตะปาปา''' ({{lang-en|Papal States; Pontifical States}}; {{lang-it|Stati Pontificii}}) หรือ '''รัฐคริสตจักร''' ({{lang-en|State(s) of the Church}}; {{lang-it|Stato Ecclesiastico; Stato della Chiesa; Stati della Chiesa}}')
 
“รัฐสันตะปาปา” เป็นหนึ่งในรัฐทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 จนกระทั่งอิตาลีรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในปี [[ค.ศ. 1861]] โดยการนำของ[[ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย]] (หลังจากนั้นรัฐพระสันตะปาปาก็ยังมีอยู่จนปี ค.ศ. 1870) รัฐสันตะปาปาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของ[[พระสันตะปาปา]] ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมบริเวณประเทศอิตาลีสมัยใหม่ที่รวมทั้ง[[โรมันยา]], [[มาร์เก]], [[อุมเบรีย]] และ[[ลาซีโอ]] อำนาจในการปกครองนี้เรียกว่า [[อำนาจการปกครองของพระสันตะปาปา]] (Temporal power) ซึ่งเป็นอำนาจในการปกครองเรื่องทางโลก โดยเชื่อว่าพระสันตะปาปานั้นมีถือดาบ 2 เล่ม ด้วยกัน ดาบทางจิตวิญญาณ คือพระอำนาจขององค์สันตะปาปาในฐานะที่เป็นประมุขศาสนาในการปกครองศาสนาคริสต์ศาสนจักรในฐานะตัวแทนของพระเยซู และดาบทางโลก คืออำนาจในการปกครองการเมืองซึ่งมาจากในฐานะที่พระสันตะปาปาเป็นประมุขและเจ้าปกครองดินแดน ซึ่งดาบเล่มนี้มีหน้าที่ป้องกันศาสนาบริหารรัฐและปกป้อง[[นครรัฐวาติกัน|ศูนย์กลางของคริสตจักร]]จากการถูกแทรกแซงโดยครอบงำของอำนาจทางโลก ความเชื่อ ดาบ 2 เล่ม ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปามีฐานะเป็นทั้งสังฆราชและกษัตริย์ไปในตัว
 
“Papal States” มักจะเป็นคำที่นิยมมากกว่า ส่วน “Papal State” มักจะใช้กับ[[นครรัฐวาติกัน]] ซึ่งเป็นอาณาบริเวณภายในตัวกรุงโรม นครรัฐวาติกันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อให้เป็น[[สันตะสำนัก]]ที่เป็นรัฐอิสระ (Holy See) ของพระสันตะปาปา
4

การแก้ไข