ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กริช กงเพชร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== งานการเมือง ==
อดีตเคยเป็นทนายความ ก่อนที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน [[พ.ศ. 2519]] แต่ในครั้งต่อมา (พ.ศ. 2522) ไม่ได้รับเลือกตั้ง และกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งใน [[พ.ศ. 2526]] และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง [[พ.ศ. 2548]] เป็นสมัยล่าสุด <ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000457 ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> ต่อจากนั้นเขาได้ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน และมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค รวมทั้งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
กริช กงเพชร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/044/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)]</ref> ซึ่งขณะนั้นเขาสังกัดพรรคความหวังใหม่
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
กริช กงเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 9 สมัย คือ
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคไทยรักไทย]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] สังกัด[[พรรคไทยรักไทย]]
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
11,821

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์