ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมศุลกากร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
#เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พ.ศ. 2422-2435
#[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา]] พ.ศ. 2435
#พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช พ.ศ. 2436-2472
#พระยาสุพรรณสมบัติ (ทำการแทน) พ.ศ. 2460-2470
#พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 (ทำการแทน) 2477-2478
#หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478-2481
#นาวาอากาศเอก[[หลวงกาจสงคราม]] พ.ศ. 2481-2485
#นาย[[จรูญ สืบแสง]] พ.ศ. 2485-2486
#ร้อยเอกพระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486-2487
#หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488-2489 และ 2490
#นายนาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520-2523
#นายวิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523-2525
#นายไกรศรี[[ไกรสีห์ จาติกวณิช]] พ.ศ. 2525-2529
#นาย[[วิโรจน์ เลาหะพันธุ์]] พ.ศ. 2529-2533
#นายอรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533-2536
#นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536-2540
#นายปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
#นาย[[สมใจนึก เองตระกูล]] พ.ศ. 2540-2543
#นายมานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543-2545
#นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545-2547 และ 2550
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์