ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

== หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ==
[[ภาพ:Thammasat Dome.jpg|thumb|right|[[โดม]]ท่าพระจันทร์]]
* คณะนิติศาสตร์ (เดิมคือคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
* คณะนิติศาสตร์
* คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
* คณะรัฐศาสตร์
ผู้ใช้นิรนาม