ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 354 - 356
* มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 3 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนปลายและการก่อตั้งสปป.ลาว. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2556. หน้า50 -57
{{กษัตริย์ลาว}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ล้านช้าง]]
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์]]
87,472

การแก้ไข