ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Dashboard entry"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,315 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
return frame:preprocess(output)
end
 
function p.village_pump(frame) -- for Thai village pump discussion lists
-- lets copy all of main function ;)
local page = frame.args[1]
local pipe = frame.args[2]
local content = mw.title.new(page):getContent()
-- Unfortunately, the bot that this is replacing uses "prop=sections", which isn't accessible to Lua.
-- Therefore, we have to parse the page manuallly
local topics = content:gmatch("\n%* *(.* *– *[^—]+)")
local count = 0
local topic
-- copy array to table so it can be iterated in reverse
local secttable = {}
for topic in topics do
secttable[#secttable + 1] = topic
end
local declutter
if #secttable < 3 then
declutter = "|class="
else
declutter = ""
end
local output = string.format("{{วิกิพีเดีย:แดชบอร์ด/กลุ่ม%s|1='''[[%s|%s]]'''<div style='font-size:85%%; padding-left:1.5em;'>''ใหม่สุด:''",
declutter, page, pipe)
local count = 0
for i = #secttable, 1, -1 do
topic = secttable[i]
output = output .. string.format("\n* %s", topic)
count = count + 1
if count == 3 then
output = output .. "\n</div>}}\n<div style=\"padding-left:3em;\">"
end
end
if count < 3 then
output = output .. "</div>}} {{end}}"
else
output = output .. "</div>\n{{end}}"
end
return frame:preprocess(output)
 
end
 
return p
3,419

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์