ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิลยนอร์ สุพรหมัณยัม รามจันทรัน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!--"ว.ซ. รามจันทรัน" "Vilayanur Subramanian Ramachandran" "V.S. Ramachandran" "วีเอ็ส รามจันทรัน" "VS Ramachandran" "ว. รามจันทรัน" "วี รามจันทรัน" "V Ramachandran" -->
<!-- ถ้าคิดว่าต้องเปลี่ยนชื่อ ได้โปรดอ้างข้อมูลอ้างอิงด้วย เพราะว่า ข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่ล้วนแต่แสดงว่า ท้ายชื่อต้นควรอ่านว่า "นอร์" และเบื้องต้นชื่อหลังควรอ่านว่า "ราม"-->
'''วิลยนอร์<ref>[http://s3.amazonaws.com/thesciencenetwork/SalkServerVideos%2FRama+Science+Studio+%28new+intro%29.mp4 วีดีโอที่ ดร.รามจันทรันออกเสียงชื่อของตน ที่นาที 1.45] ว่า "วิละยะนอร์"</ref><ref name=reith2003 /> สุพรหมัณยัม รามจันทรัน''' ({{lang-ta|விளையனூர் இராமச்சந்திரன், ''วิลยนูรฺ สุพฺรหฺมณฺยมฺ รามจนฺทรน''<!--Vilayanūr Subrahmaṇyam Rāmacandrana-->}} {{lang-roman|Vilayanur Subramanian Ramachandran}}; เกิด พ.ศ. 2494) เป็นนัก[[neuroscience|ประสาทวิทยาศาสตร์]] ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักกันในสาขา[[behavioral neurology|พฤติกรรมประสาทวิทยา]] (behavioral neurology) และ [[psychophysics|จิตฟิสิกส์]] (psychophysics) ดร.รามจันทรันปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการของศูนย์สมองและการรับรู้ (Center for Brain and Cognition)<ref>[http://cbc.ucsd.edu/ Center for Brain and Cognition website]</ref><ref>[http://cbc.ucsd.edu/ramabio.html Ramachandran Bio on CBC website]</ref><ref>[http://psychology.ucsd.edu/research-areas/index.html Psychology Department Webage with link to CBC]</ref>
และศาสตราจารย์ในคณะจิตวิทยา<ref>[http://psychology.ucsd.edu/people/faculty/faculty-gallery.html UCSD Psychology Faculty Directory]</ref> และคณะประสาทวิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา<ref>[http://neurograd.ucsd.edu/faculty/detail.php?id=142 Ramachandran Neurosciences Graduate Program Webpage]</ref> ของ[[University of California, San Diego|มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 

รายการนำทางไซต์