ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้"

update ความถูกต้อง
(update ความถูกต้อง)
| บุคลากร =
| งบประมาณ =
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายวิชชุ เวชชาชีวะ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ =พีระวัฒน์น.ส.กุนทินี อัศวปรานีอักษรวงศ์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =นางปิยะพิณ นิยมฤกษ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
10

การแก้ไข