ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
'''''โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย''''' (Thai Space Consortium : TSC) เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูง 3 หน่วยงานหลักได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) (สซ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สดร.)ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ กว่า 10 หน่วยงานที่มีศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของหน่วยงานงานภายในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศอย่างยั่งยืน
==เป้าหมายของโครงการ==
*Thai Space Consortium Pathfinder จะเป็นดาวเทียมสาธิตเทคโนโลยีดวงแรกของโครงการและจะเปิดตัวหรือพัฒนาไม่เกินปี 2565
*TSC-1 จะเป็นช่วงแรกของภารกิจที่จริงจังซึ่งมีเครื่องมือออปติคัลสำหรับการสังเกตการณ์ในวงโคจรต่ำ จะเปิดตัวไม่เกินปี 2568
*TSC-2 คือโปรแกรม moonshot กลุ่ม บริษัท จะส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรของดวงจันทร์และทำการทดลองหลายครั้ง (พ.ศ. 2570)
 
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเปิดตัว TSC-3, 4 และ 5 อีกด้วย
 
912

การแก้ไข