ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยารีดอกซ์"

File:Redox Halves.png → text equivalent
ป้ายระบุ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
(File:Redox Halves.png → text equivalent)
[[ไฟล์:redox reaction.png|thumb|300px|right|ปฏิกิริยารีดอกซ์]]
 
[[ไฟล์:Redox Halves.png|thumb|400px|ปฏิกิริยารีดอกซ์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction) และปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation)]]
{{Imageframe
|content = <div style="text-align:center;">
Reduction<br />
Oxidant + e<sup>&ndash;</sup> &xrarr; Product<br />
(Electrons '''gained'''; oxidation number '''decreases''')<br />
<br />
Oxidation<br />
Reductant &xrarr; Product + e<sup>&ndash;</sup><br />
(Electrons '''lost'''; oxidation number '''increases''')
</div>
[[ไฟล์:Redox|caption = Halves.png|thumb|400px|ปฏิกิริยารีดอกซ์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction) และปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation)]]
|width = 300
|align = right
}}
 
'''ปฏิกิริยารีดอกซ์'''เป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับการรับส่ง[[อิเล็กตรอน]] แบ่งได้เป็น 2 ครึ่งปฏิกิริยาคือ [[ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น]] เป็นปฏิกิริยาที่เสียอิเล็กตรอน และ[[ปฏิกิริยารีดักชั่น]] เป็นปฏิกิริยาที่รับอิเล็กตรอน
1

การแก้ไข