ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''<big>ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์</big>'''
 
# เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 - ปัจจุบันพ.ศ.๒๕๖๓
# เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบันพ.ศ.๒๕๖๓
# เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559๒๕๕๙ - ปัจจุบันพ.ศ.๒๕๖๓
# เป็นพระอุปัชฌาย์