ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2554 นั้น
ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรโภชนเวชศาสตร์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในอนาคตอันใกล้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยบูรพา|สหเวชศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:คณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย|บูรพา]]
{{โครงสถานศึกษา}}

รายการนำทางไซต์